Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

แหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตดี มีธรรมาภิบาล บนฐานแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • รับเรื่องร้องทุกข์

 • คู่มือประชาชน

 • ระบบสารสนเทศ

 • ระบบงานสารบัญ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระน้ำ-หมู่ที่-16-บ้านเมืองกับ-จำนวน-1-โครงการ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดสระน้ำ-หมู่ที่-13-บ้านหนองไผ่ดง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น-หมู่ที่-11-บ้านปะคำดงจำนวน-1-โครงการ
สอบราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น-หมู่ที่-6-บ้านตูมใหญ่-ตำบลตูมใหญ่-อำเภอคูเมือง-จังหวัดบุรีรัมย์-ขนาดกว้าง-6-เมตร-ยาว-16-เมตร
โครงการก่อสร้างหอถังสูง-ตำบลตูมใหญ่-อำเภอคูเมือง-จังหวัดบุรีรัมย์-ขนาดกว้าง-3-60-เมตร-กว้าง-3-60-เมตร-สูง-10-80-เมตร
โครงการซ่อมแซมถนนขาด-บ้านหนองดุม-หมู่ที่-๘
สอบราคา-โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-อบต-ตูมใหญ่-ตำบลตูมใหญ่-อำเภอคูเมือง-จังหวัดบุรีรัมย์
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดิน-ลงหินคลุกภายในหนองไผ่ดง-หมู่ที่-13
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดิน-ลงหินคลุกภายในหมู่บ้านกรูด-หมู่ที่-12
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองบัวพัฒนา-หมู่ที่-18
Prev
Next

 

 

http://toomyai.go.th/sarabun/integrate/showbook.php

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ยินดีต้อนรับ

ให้เรตสมาชิก
อีเมล พิมพ์
B- CM Model : Buriram Case Management Model การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น สรุปโครงการและกิจกรรมแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปี 2559-2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกลำห้วยบ้านปะคำดง หมู่ที่ 11 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานและคัดเลือกศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2558 โครงการก่อสร้างหอถังสูง ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดกว้าง 3.60 เมตร กว้าง 3.60 เมตร สูง 10.80 เมตร


เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ให้เรตสมาชิก
อีเมล พิมพ์

                                    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

------------------------------------------------

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินการสอบคัดเลือก พนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน  สำหรับตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน เลขที่ตำแหน่ง  ๒๗-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๓  จำนวน   ๑   อัตรา  นั้น

                   อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๔  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ประกอบกับ ข้อ  ๘๖  และ ข้อ  ๑๕๓  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก  การบรรจุแต่งตั้ง  การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ลงวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๐  องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  จึงประกาศรับ สมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงสน  สำหรับ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน  ดังนี้

# Title Version Download Description Size Hits

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน

10011501 Download
Open
2.62 mb 18

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บริหาร

ny.png

Facebook Login

 • Forgot your password?
 • Forgot your username?
 • Create an account

Visitors Counter

442531
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
18
300
6447
432595
20503
10190
442531
Your IP: 173.245.54.209
Server Time: 2016-08-30 00:55:46

About Us

Vivamus cursus eget Phasellus quis wisi Phasellus euismod consectetuer Phasellus sit.

Vestibulum. Ut massa In pellentesque ut pede. Read more...

ติดต่อเรา