Font Size

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

9 มี 4 สร้าง ก้าวย่างเพื่อการพัฒนา

 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • รับเรื่องร้องทุกข์

 • คู่มือประชาชน

 • ระบบสารสนเทศ

 • ระบบงานสารบัญ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระน้ำ-หมู่ที่-16-บ้านเมืองกับ-จำนวน-1-โครงการ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดสระน้ำ-หมู่ที่-13-บ้านหนองไผ่ดง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น-หมู่ที่-11-บ้านปะคำดงจำนวน-1-โครงการ
สอบราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น-หมู่ที่-6-บ้านตูมใหญ่-ตำบลตูมใหญ่-อำเภอคูเมือง-จังหวัดบุรีรัมย์-ขนาดกว้าง-6-เมตร-ยาว-16-เมตร
โครงการก่อสร้างหอถังสูง-ตำบลตูมใหญ่-อำเภอคูเมือง-จังหวัดบุรีรัมย์-ขนาดกว้าง-3-60-เมตร-กว้าง-3-60-เมตร-สูง-10-80-เมตร
โครงการซ่อมแซมถนนขาด-บ้านหนองดุม-หมู่ที่-๘
สอบราคา-โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-อบต-ตูมใหญ่-ตำบลตูมใหญ่-อำเภอคูเมือง-จังหวัดบุรีรัมย์
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดิน-ลงหินคลุกภายในหนองไผ่ดง-หมู่ที่-13
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดิน-ลงหินคลุกภายในหมู่บ้านกรูด-หมู่ที่-12
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองบัวพัฒนา-หมู่ที่-18
Prev
Next

 
 

 

http://toomyai.go.th/sarabun/integrate/showbook.php

อบต.ตูมใหญ่ ยินดีต้อนรับ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

23-01-2560 Hits:398 News

{module [321|rounded]}

Read more

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม…

05-01-2560 Hits:529 News

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าสำนักงานใหม่ อบต.ตูมใหญ่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง  จำนวน  1  โครงการ  ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์   ......................................           ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ  จำนวน  1   โครงการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าสำนักงานใหม่ อบต.ตูมใหญ่    จำนวน 2  จุด  รายละเอียดโครงการ  จุดที่ 1  ขนาดกว้าง 8 เมตร  ยาว  150  เมตร  หนา  0.15  เมตร ...

Read more

โครงการก่อสร้างหอประชุม อบต.ตู…

05-01-2560 Hits:338 News

โครงการก่อสร้างหอประชุม อบต.ตูมใหญ่ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์โดยวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e- Auction ) เลขที่ E 3/2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่   เรื่อง  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างหอประชุม อบต.ตูมใหญ่  ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์โดยวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e- Auction ) เลขที่  E 3/2560 …………………………………………..                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  จะดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    งานจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1  โครงการ  รวมงบประมาณ  2,620,000  บาท   รายละเอียดดังนี้   โครงการก่อสร้างหอประชุม อบต.ตูมใหญ่  ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์   ขนาดกว้าง 20  เมตร  ยาว 38 ...

Read more

อบต.ตูมใหญ่ ยินดีต้อนรับ

19-10-2559 Hits:10392 News

{module [311|rounded]}  

Read more

สอบราคาจ้างโครงการ 5 โครงการ …

19-07-2559 Hits:317 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 สอบราคาจ้างโครงการ 5 โครงการ (7-12) 2559

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่   เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการเสริมผิว Asphaltic Concrete  บ้านตูมน้อย  หมู่ที่ 5   จำนวน  1  โครงการ  ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์   ...................................... ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจำนวน  1 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ โครงการเสริมผิว Asphaltic Concrete  บ้านตูมน้อย  หมู่ที่ 5 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  มี  2  จุด จุดที่ 1...

Read more

เรื่องขอเชิญเสนอราคางานจัดซื้อ…

13-07-2559 Hits:255 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องขอเชิญเสนอราคางานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา และกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่องขอเชิญเสนอราคางานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา  และกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้าง  จำนวน  7  โครงการตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ...................................... ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่มีความประสงค์จะขอเชิญผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เสนอราคางานจัดซื้อจัด/จัดจ้าง  โดยวิธีตกลงราคา จำนวน  7 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้           1.โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  บ้านหนองกระทุ่ม  หมู่ที่  3  ตำบลตูมใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน 3 จุด  (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.ตูมใหญ่กำหนด)  เป็นเงินทั้งสิ้น  75,๐๐๐ บาท  (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 2.โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำ...

Read more

ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษีปร…

17-06-2559 Hits:547 News

ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษีประจำปี 2559

ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษีประจำปี 2559   • ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดยื่นชำระภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2559 • ภาษีป้าย กำหนดยื่นชำระภายในเดือน มีนาคม 2559 • ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดยื่นชำระภายในเดือน เมษายน 2559 ข้อแนะนำการเสียภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ นั้น ประชาชนในท้องถิ่น มีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีแก่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ภาษีที่เก็บ จากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ให้เช่าที่ทำการค้าขาย ที่เก็บสินค้าที่ประกอบการอุตสาหกรรม อาคาร บ้านเช่า หอพัก ธนาคาร โรงแรม แฟลต อพาร์ตเม้นต์...

Read more

โครงการก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น ข…

08-06-2559 Hits:405 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น ขนาดกว้าง  12 เมตร ยาว 29 เมตร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่   เรื่อง  การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง จำนวน  1  โครงการ                                   ………………………………………………………….   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  จะดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น  ขนาดกว้าง   12  เมตร  ยาว  29 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 696  ตารางเมตร  ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่  อบต.ตูมใหญ่กำหนด)งบประมาณทั้งสิ้น 8,000,000.- บาท(แปดล้านบาทถ้วน)กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ  180 ...

Read more

 

ผู้บริหาร

ny.png

Facebook Login

 • Forgot your password?
 • Forgot your username?
 • Create an account

Visitors Counter

566530
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6
386
747
562118
10066
14799
566530
Your IP: 54.82.164.182
Server Time: 2017-06-27 00:27:48

About Us

Vivamus cursus eget Phasellus quis wisi Phasellus euismod consectetuer Phasellus sit.

Vestibulum. Ut massa In pellentesque ut pede. Read more...

ติดต่อเรา